Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem mého blogu, odběratelem novinek, bezplatných kurzů nebo naším zákazníkem, poskytujete nám své osobní údaje. Já vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Neprodávám žádný produkt, nejste tedy mými zákazníky, ale návštěvníky blogu. V budoucnu ale prodej vlastních produktů plánuji, a proto tento dokument obsahuje i zásady a práva zákazníků. Třeba se jím jednou taky stanete. 🙂

Správcem vašich osobních údajů je Filip. (Nikdo mi nekouká přes rameno!)

Správcem osobních údajů je Filip Mihok, Josefa Kotase 1172/31, Ostrava, 70030, 26.11.1998, který provozuje webové stránky kocovnykuchtik.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

  • E-mailové kampaně a newslettery

Jste čtenářem: E-mailem vám posílám novinky či bezplatné kurzy, ke kterým jste se přihlásili. Zpracovávám váš e-mail, sleduji, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Jste zákazníkem: Zpracovávám váš e-mail, sleduji, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení. Pokud jste mým zákazníkem, zasílám vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, který u vás důvodně předpokládám.

  • Soutěže a giveaways

Pokud se účastníte nějaké mé soutěže, zpracovávám váš e-mail pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po skončení soutěže váš kontaktní údaj z naší databáze vymažu, pokud nám explicitně nepotvrdíte souhlas se zasíláním dalších e-mailů.

  • Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) tyto vaše osobní údaje: fakturační údaje a e-mail.

Osobní údaje zpracovávám po do u trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Filip Mihok, sám bez využití dalších zpracovatelů.

Abych mohl měřit, jak se vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám dalšího poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Je to:

Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

Jak mě můžete kontaktovat

Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: kocovnykuchtik@gmail.com. 

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijal jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle mé URL adresy ;-)) a zabezpečil jsem vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: kocovnykuchtik@gmail.com

Máte právo na informace, které si právě teď čtete. 🙂

Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. 😞 

V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018